Nasze cele

Nasze cele

  • Promowanie idei wolności finansowej poprzez odpowiednie inwestowanie w nieruchomości na wynajem
  • Umożliwienie Polkom i Polakom dostępu do dodatkowych świadczeń emerytalnych
  • Polepszenie warunków mieszklanictwa w Polsce
  • Zwiększenie mobilności Polaków

Obecnie głównym celem Fundacji, którego realizację rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku jest zgromadzenie portfela 195 mieszkań z czego jedna trzecia będzie udostępniona dorosłym wychowankom pieczy zastępczej, a pozostałe dwie trzecie będą wynajmowane na zasadach komercyjnych, by stale powiększać portfel mieszkań Fundacji.