Fundacja Fridomia

O fundacji

Fundacja Fridomia została założona we wrześniu 2016 roku jednak to właśnie teraz, czyli pod koniec 2019 roku zaczyna na dobre swoją działalność.

Głównym celem Fundacji, którego realizację rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku jest zgromadzenie portfela 195 mieszkań z czego jedna trzecia będzie udostępniona dorosłym wychowankom pieczy zastępczej, a pozostałe dwie trzecie będą wynajmowane na zasadach komercyjnych, by stale powiększać portfel mieszkań należących do Fundacji

>