Partnerzy

Partnerzy

NGOs

Przy realizacji projektu nie będziemy działać sami. By jeszcze lepiej pomagać chcemy nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomaganiu młodym dorosłym wychodzącym z pieczy zastępczej w usamodzielnianiu się. 

My zapewnialibyśmy mieszkanie i zależy nam by organizacje te zapewniały pomoc mentorską i sprawowały opiekę nam naszymi beneficjentami. 

Jeżeli Państwa organizacja pracuje w tym obszarze i jest zainteresowana współpracą z nami to prosimy o kontakt na maila: jakub@fridomia.pl

Mzuri

Mzuri to największa w Polsce firma specjalizująca się w zarządzaniu najmem mieszkań, domów i luksusowych apartamentów. Przejmujemy od właścicieli całość zadań związanych z wynajmem i bieżącą obsługą mieszkania i najemcy. Działamy obecnie w 64 miastach Polski, gdzie zarządzamy ponad 5 tys. lokali.

Oficjalna strona: https://mzuri.pl/

>